Stavební a technický dozor

N – WOOD s.r.o.

 

Ing. Tomáš Nedomlel
Rýnovická 1815/19
466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil : 773 610 921
Email: n-wood@seznam.cz

 

Ing. Matěj Nedomlel
Mobil: 720376630
Email: n-wood@seznam.cz

 

Proč je dobré mít technický dozor na stavbě?

Jde o odlišnost zájmů stavebníka (investora), tedy toho, kdo chce postavit nový rodinný dům a stavitele, tedy prováděcí firmy. Investor chce bydlet co nejlépe a nejkvalitněji, někdy i co nejrychleji a nevydávat přitom své peníze zbytečně. Stavební firmy chtějí oproti tomu co nejvíce vydělat, což může vést v některých případech ke snížení kvality stavby.

Pokud jste v oblasti stavebnictví laik, bohužel většinou nepoznáte, kde nastává hranice, za kterou může dojít ke znehodnocení Vaší investice a v horším případě i závažným pochybením. A právě proto je kvalitní technický dozor (TDI) pro stavbu nezbytností.

Hlavní cíl činnosti TDI je, aby stavebník (investor) bez bližších znalostí stavebních prací získal za své investované prostředky dílo v nejlepší možné kvalitě, pokud možno bez vad a nedodělků. Aby se takto stalo, je zde osoba technického dozoru, která je nestranným odborníkem, hájící Vaše zájmy, tedy zájmy stavebníka.

Prostřednictvím těchto stránek bych Vám rád představil svou osobu a nabídl Vám své zkušenosti ve stavebnictví, nasbírané za posledních více než 25 let. Společně dokážeme naplnit moto "Stavby - tak trochu jinak" správnou volbou dodavatelů, materiálů a technologií stavby. Věřím, že Vaše investice do technického dozoru se Vám mnohonásobně vrátí v jistotě a klidu při realizaci Vaší stavby.

 

O penězích se rozhoduje ještě před stavbou

„Je důležité, aby stavební dozor zahájil činnost ještě před samotným začátkem stavby - již při tvorbě projektu,“. Právě tehdy se ve velké míře rozhoduje o nákladech celé stavby a vyplatí se, když vše probíhá pod dohledem odborníka hájícího zájmy investora. Stavení dozor tu může poradit, nejen jaké řešení stavby by bylo vhodnější, ale jak případně předejít budoucím problémům nebo co by zhoršilo či prodražilo stavbu.

V průběhu stavby dohlíží dozor na kvalitu prováděných prací, sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby, které by mohly ohrozit celý projekt. Důležité je kontrolovat a přebírat všechny konstrukce, které se právě provádějí, a zvláště ty, které budou zakryty a nebudou přístupné. Jen tak je možno zajistit jejich spolehlivost a kvalitu.

Řada odborníků má svou prezentaci na internetu, obvykle poradí také na stavebním úřadě. Při výběru stavebního dozoru je dobré ověřit uváděné reference, nejdůležitější vlastností vybraného odborníka by měla být zkušenost. Dlouhá praxe v oboru a velký počet dozorovaných staveb by měly být zárukou toho, že se vybraná osoba setkala se všemi možnými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy.

 

V čem spočívají nabízené služby?

Technický dozor investora provádí kontroly na stavbě takovým způsobem, aby byla zajištěna kvalita stavebních prací, technické podmínky realizace a platné normy.

Nabízené služby:

· Konzultace stavebního záměru

· Zajištění projektové dokumentace

· Zajištění výběrového řízení na dodavatele díla

· Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby

· Spolupráce při přípravě smlouvy o dílo

· Příprava předávacího protokolu staveniště

· Předání staveniště dodavateli

· Účast na kontrolních dnech

· Denní (dle potřeby) kontrola kvality a vhodnosti stavebních prací

· Denní (dle potřeby) kontrola souladu prováděných prací se smluvní výkresovou dokumentací a specifikacemi

· Denní dodržování časového plánu

· Denní (dle potřeby) kontrola zápisů do Stavebního deníku a zápisy do deníku

· Kontrola všech zakrývaných konstrukcí a materiálů

· Převzetí veškeré dokumentace, osvědčení, protokolů, revizí od dodavatele

· Soupis vad a nedodělků díla

· Příprava předávacího protokolu stavby

· Přejímka díla od dodavatelů klientovi

· Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

 

Kolik tyto služby stojí peněz?

Stavba je vždy individuální záležitost. Činnost technického dozoru stavby tedy ovlivňuje mnoho faktorů a specifických přání klientů, ale též rizikovost stavby. Z tohoto důvodu je nutné zpracovat pro každou zakázku rozpočet sestavený na základě stavební složitosti, požadavků investora, době výstavby a četnosti návštěv stavby.

Na Vaší žádost Vám rád zpracuji přesnou cenovou nabídku právě pro Váš projekt. Stačí zavolat nebo napsat:

Mobil : 773 610 921

Email : n-wood@seznam.cz

Níže uvádím alespoň orientační ceny za poskytované služby. Naše první setkání a konzultace, včetně zpracování cenové nabídky je samozřejmě bezplatná.

Příklady cen za služby TDI:

· Konzultační činnost - 400 až 500 Kč/hod

· Činnost na staveništi - 400 až 500 Kč/hod

· Administrativa - 400 Kč/hod

· Náklady na dopravu - 10 Kč/km


Dokončené stavby - stavební dozor

TDI rekonstrukce chalupy - Jizerka - 2019/20

TDI rodinného domu - Písečná u České Lípy - 2019/20

Technický dozor RD - Kořenov - 2018/19

Stavební dozor RD - Hodkovice nad Mohelkou - 2017/18

Špatně provedená hydroizolace podlah. Pásy byly položeny "na sraz" (bez překrytí) a kabely byly zataveny pod izolaci.

Po natavení dodatečných pruhů asfaltových pásů přes spoje a vypreparování kabelů je hydroizolace v pořádku.

Stavební dozor dřevostavby Futura Freestyle od firmy Domesi - Josefův důl - 2017/18

Technický dozor RD - Jistebsko - 2017/18

Zde byl problém se zmoklou fasádou, která se musela především na garáži obrousit a provést znovu.

Po provedení strojních sádrových omítek + vybetonování podlahy na podlahové vytápění (během velké zimy) se zde začala srážet vlhkost a bylo nutné jezdit větrat každé 2 dny celý objekt, protože vlhkost zde dosahovala 90%.

Technický dozor RD - Česká Lípa - 2017/18

 Technický dozor RD systém VELOX - Pěnčín - 2017/18

 Technický dozor RD - Lázně Bělohrad - 2017/18

Problém s betonováním základové desky - při betonáží deska zmokla a vyplavil se cementový prášek

Proběhly vývrty do základové desky, z kterých byla provedena laboratorní zkouška pevnosti betonu v tlaku.

Laboratorní zkouška betonu - pevnost v tlaku

Odtrhová zkouška betonu - pevnost betonu v tahu

Zkouška ukázala, že beton nemá ani zdaleka požadovanou pevnost C16/20, ale beton je o více jak jednu pevnostní třídu horší (něco mezi C8/10 a C12/15).

Prováděcí firmy navrhla sanaci základové desky:

Sanace základové desky

Sanace základové desky proběhla v pořádku. Následovala hrubá stavba, zde to bylo bez výraznějších problémů. Drobné detaily se našly u napojení dřevěné fasády, ale vše bylo opraveno.

Technický dozor rekonstrukce výrobní haly + stěhování těžkých strojů - Varnsdorf - 2017

Stavební dozor RD - Fojtka - 2017

Stavební dozor u rekonstrukce RD - Liberec - 2017

Stavební dozor poloroubenky - Oldřichov v Hájích - 2016-2017

Stavební dozor RD - Jablonec nad Nisou - 2016

Stavební dozor rekonstrukce rekreační chaty Královka - 2016

Stavební dozor moderní dřevostavby FUTURA FREESTYLE od firmy DOMESI - Velký Valtínov - 2015

Technický dozor - Mitop Mimoň - rekonstrukce a přístavba pro instalaci linky na výrobu netkaných geotextilií - 2015

ELKOP s.r.o. - technický dozor Rekonstrukce provozovny v Jablonci nad Nisou - 2015

Technický dozor - přestavba a dostavba zkušebny Monroe Czechia Hodkovice nad Mohelkou - 2014-2016

Stavební dozor - penzion Jizerka čp.1 - 2012-2014

Stavební dozor - dokončování skeletové difuzně otevřené dřevostavby u Brandýsa - 2013-2014

Stavební dozor RD na pilotech s opěrnou zdí v Jablonci nad Nisou - 2013

Stavební dozor RD Rádlo - 2012-2013

Zrealizovaný stavební dozor - roubenka Vysoké nad Jizerou - 2012-2013

Poloroubenka Jablonec nad Nisou - 2012